лудешки

прил. - като луд, буен, силен, стремителен, луд, бърз, необуздан, необмислен, безразсъден, сприхав
прил. - лудо, буйно, необмислено, безразсъдно, лудешката
прил. - безреден, разбъркан, разхвърлян
прил. - безумен, налудничав

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • безреден — прил. разхвърлян, разбъркан, безразборен, разпръснат, безсистемен, объркан, неправилен, неопределен, неясен, хаотичен прил. недисциплиниран прил. забъркан, оплетен прил. шумен, буен прил. лудешки прил. възбуден …   Български синонимен речник

  • безумен — прил. безразсъден, необмислен, нелеп, безсмислен прил. луд, обезумял, побъркан, подлудял, смахнат, идиотизиран прил. лудешки, налудничав, необуздан прил. див, бесен, неистов прил. френетичен …   Български синонимен речник

  • бесен — прил. побеснял прил. развилнял се, разпален, раздразнен, гневен, сърдит, полудял, помрачен, луд, умопомрачен, обезумял, разярен, яростен, необуздан, свиреп, разлютен, самозабравен, забравил се, озверен, освирепял, разбеснял се, бесуващ, лудешки… …   Български синонимен речник

  • луд — прил. подлудял, умоповреден, умопобъркан, умствено болен, налудничав, безумен, обезумял прил. разстроен, ненормален, побъркан прил. мръднал, мръднала му чивията, блъснат, пернат, ударен, смахнат, въртоглав, щур, пощурял, не е с всичкия си, не е… …   Български синонимен речник

  • лудешката — нар. лудешки, като луд, буен, силен, стремителен, луд, бърз, необуздан, необмислен, безразсъден, сприхав нар. лудо, буйно, необмислено, безразсъдно …   Български синонимен речник

  • налудничав — прил. луд, смахнат, неуравновесен, ненормален, пернат, бишнат, дръпнат, чалнат, блъснат, щурав, завеян, извеян, занесен, залисан, маниак прил. лудешки, безумен, необуздан прил. побъркан …   Български синонимен речник

  • необуздан — прил. буен, неудържим, неукротим, несдържан, волен, стихиен, неограничен, див, разюздан, своеволен, безразсъден, невъздържан, нервен, сприхав, непокорен прил. без юзда, свободен прил. вироглав, безгрижен, нехаен, необмислен, неразумен, дързък,… …   Български синонимен речник

  • презглава — нар. стремително, стремглаво, лудо, лудешки, бързо, главоломно, вихрено, стихийно …   Български синонимен речник

  • разбъркан — прил. разместен, разреден, разбутан, преместен, сменен, разбишкан прил. безреден, разхвърлян, безразборен, хаотичен, безсистемен, несистемен прил. лудешки прил. развълнуван, смутен, разтревожен, в безпорядък …   Български синонимен речник

  • разхвърлян — прил. пръснат, разпръснат, разпилян, неподреден, разтурян, систематизиран, разбъркан, безреден, безразборен, безсистемен, хаотичен, разпокъсан, нахвърлян прил. лудешки прил. несвързан прил. непоследователен, безцелен прил. развлечен, размъкнат,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.